axis
Certifikáty
 


Naše certifikáty


Certifikáty vystavené společnosti AXIS-CZ Hradec Králové, s.r.o. pro její odbornou způsobilost

    CERTIFIKACE ISO 9001 + NASKL      
           
pdf cz Certifikace ISO 9001:2008 (CZ) pdf en Certifikace ISO 9001:2008 (EN)
           
pdf cz Osvědčení o registraci NASKL 2015 (CZ) pdf cz Osvědčení o splnění Auditu II 2015 (CZ)
           
    KLINICKÁ BIOCHEMIE      
           
pdf cz Močový sediment 1/17 pdf cz Analýza moče testovacími proužky 1/17
  en Urinary Sediment Morphology 1/17   en Urine Strip Tests Analysis 1/17
           
pdf cz Rizikové faktory aterosklerózy 1/17 pdf cz Analyty krevního séra 2/17
  en Risk Factors for Atherosclerosis 1/17   en Basic Clinical Chemistry Scheme - Serum 2/17
           
pdf cz Tumorové markery 4/16 pdf cz Stanovení CRP 1/17
  en Tumor Markers 4/16   en CRP Special Survey 1/17
           
pdf cz Endokrinologie 2 4/16 - certifikát pdf cz Endokrinologie 1 2/16 - cerfifikát
  en Hormones 2 4/16   en Hormones 1 2/15
           
pdf cz Endokrinologie 2 2/16 - osvědčení pdf cz Endokrinologie 1 2/16 - osvědčení
  en Hormones 2 2/15   en Hormones 1 2/15
           
pdf cz Analyty moče 1/17 pdf cz Diferenciál na automatech 2/17
  en Basis Clinical Chemistry - Urine 2/17   en Differential Count - Automatic 2/17
           
pdf cz Bílkovina v moči 1/17    
  en Albumin in Urine 1/17      
       
    HEMATOLOGIE      
           
pdf cz Krevní obraz 2/17 pdf cz Hodnocení nátěru periferní krve 1/17
  en Blood Count 2/17   en Peripheral Blood Morphology Evaluation 1/17
           
pdf cz Hemokoagulace 4/16 pdf cz Počet retikulocytů mikroskopicky 2/16
  en Haemocoagulation Tests 4/16   en Reticolucyte Count ( manual methods ) 2/16
           
pdf cz Hemokoagulace 2/16 - osvědčení pdf cz Glykovaný hemoglobin 1/17
  en Haemocoagulation Tests 2/16   en Glycated Haemoglobin 1/17
           
pdf cz Sedimentační rychlost erytrocytů 1/17      
  en Erythrocyte Sedimentation Rate 1/17      

 

k otevření souborů je potřeba Adobe Reader, zde ke stažení


Website templatesBusiness directory UKYellow pages USWebsite design companyWeb design directoryWeb design directory AustraliaWeb design directory CanadaFree medical web templates